Đơn đầu 10sp bất kỳ đc sỉ
Đơn sau trở đi 5sp bất kỳ đc sỉ
Lấy 100sp trở lên giá đại lý

Mua càng nhiều giá càng rẻ